Tiếng Việt English China TCLVN DI TRÚ - ĐẦU TƯ - QUỐC TỊCH
 
特許學校系統
 
特許學校簡介
  • 特許學校系統是指幼兒園、小學以及中學,由私人建造及管理,但是由政府資助和監管。
  • 第一間美國特許學校於1991年建成。如今特許學校系統已經發展成為了有下層基礎
  • 好以及教育質量好的新鮮教育模型。
  • 與公立學校一樣的服務,所有特許學校都是提供免費教學的,並且開放於任何住在該郡(縣)的學生。特許學校由私營企業管理,公開受到當地、州、以及聯邦的稅款支持,資金取決於招生人數。但是它們需要符合州政府和聯邦政府的學術標准。
  • 有賴各個特許學校計劃的成功例子,美國學生和他們的家長對特許學校的需求在美國很多地區急速增長。
一些資料:
  • 2012年,有多兩百萬學生在5,600美國特許學校內學習。
  • 自2011至2012,有多五百特許學校新創。
  • 每年登記入學的新學生增加13%。
  • 有多六十萬學生還在等批准入學的名冊。
  • 有的59%的美國學生以及家長們信任。
下面是特許學校發展的項目的階段:

 
 影片

+ Giới thiệu về công ty TCLVN
+ EB5: Dự án khu resort Europa Village
+ EB3: Ngành nghề Pizza Hut
+ Dự án khách sạn Marriott

新聞

+
+
+
+
+
+

Facebook Page

下載文件

Đối tác liên kết

working hours TCLVN

廣告

Tour du lich Hoa ky