Tiếng Việt English China TCLVN DI TRÚ - ĐẦU TƯ - QUỐC TỊCH
 
英國
 
企業家簽證
(Tier 1 Entrepreneur Visa)
 
 
概况:
 
首都: 倫敦
官方語言: 英語
人口: 644 萬
倫敦是全球第二大金融中心
由英格蘭、蘇格蘭、 威爾士和北愛爾蘭組成
 
要求:
 • 主申請人必須年滿 16 歲
 • 在英國任何地方投資 20 萬英磅
 • 英語水平: CEF Level 每份卷達到B1 或雅思(IELTS) 每份卷達到4 分或以上
 • 提供無犯罪證明 (Police Certificate)
 • 申請人和家人在英國的生活費用證明(主申請人: 3,310 磅,受養人: 每人1,890 磅, 額外
 • 900 磅, 需存款三個月或以上)
 • 身體檢查 (肺結核測試)
英國優勢
 • 相比其他國家,申請者投資金額低
 • 申請快捷,僅需 3 至 5 個月可獲批准
 • 申請人可帶同合法配偶及十八歲以下子女
 • 十八歲以下子女可享受英國本土免費教育機會
 • 全家可享受英國免費的醫療福利
 • 全球護照免簽通行指數排列第一,英國護照可通行173 個國家.
 • 五年後便可申請成為英國永久居民
 • 最快六年可申請入籍英國
永久居民要求 (Permanent Resident)
 
申請人須在過去五年內每年累積住滿6 個月或以上
 
成為英國公民之要求(Citizenship)
 • 申請人必須年滿 18 歲或以上
 • 申請人必須在申請日開始計算過去五年內在英國居住,並且至少一年以永居身份居住
 • 申請人不得於境外逗留超過450 天,即1.3 年
 • 在遞交申請前12 個月內,申請人必須為永久居民身份,而這段期間不得在境外逗留的累積超過 90 天
申請流程
 
 
 影片

+ Giới thiệu về công ty TCLVN
+ EB5: Dự án khu resort Europa Village
+ EB3: Ngành nghề Pizza Hut
+ Dự án khách sạn Marriott

新聞

+
+
+
+
+
+

Facebook Page

下載文件

Đối tác liên kết

working hours TCLVN

廣告

Tour du lich Hoa ky