Tiếng Việt English China TCLVN DI TRÚ - ĐẦU TƯ - QUỐC TỊCH
 
加拿大
 
對海外投資者以及商人所設立的定居簽證
 
加拿大國土的優勢
 • 政治系統穩定
 • 經濟方面能動跟穩定
 • 社會有文化多樣性
 • 社會福利系統進步,同時是世界上有最質量的教育系統的國家
 • 生活環境安全以及生活品質高
 • 法律系統保證對成立以及管理公司安全
投資移民方案
 
加拿大魁北克投資移民方案(QIIP):
 • 針對想在魁北克省定居的申請人所設立的投資移民簽證,只要投資80萬加拿大幣(170億越南幣左右)賣五年期限加拿大政府債票券。
 • 申請人要有合法的資本淨值至少160萬加拿大幣(330億越南幣左右),以及已經在發申請單五年前有了至少兩年運營經驗。
 • 融資期權:22萬加拿大幣
 • 商人移民方案
 • 魁北克商人方案(QENT)
 • 針對想在魁北克省定居的申請人所設立的投資移民簽證,只要在魁北克投資十萬加拿大幣(21億越南幣左右)或者至少擁有25%的公司股份同時有參加運營。
 • 申請人要有合法的資本淨值至少30萬加拿大幣(63億越南幣左右),以及已經在發申請單五年前在買回公司,自創立公司或者合夥公司有了至少兩年成功運營經驗。
不列顛哥倫比亞省的定居簽證(BCPNP):
 • 針對想在不列顛哥倫比亞省定居的申請人所設立的投資移民簽證,只要在不列顛哥倫比亞省投資入20萬加拿大幣(42億越南幣左右)至50萬加拿大幣(110億越南幣左右)的經營項目
 • 申請人要有合法的資本淨值自40萬加拿大幣(84億越南幣左右)至80萬加拿大幣(170億越南幣左右),同時有有關的需要能力或運營經驗。
曼尼托巴省的定居簽證(BCPNP):
 • 針對想在曼尼托巴省定居的申請人所設立的投資移民簽證,只要在曼尼托巴省的一個公司投資15萬加拿大幣(42億越南幣左右)同時有參加運營。
 • 申請人要有合法的資本淨值35萬加拿大幣(74億越南幣左右)至80萬加拿大幣(170億越南幣左右),同時有三年有關的運營經驗。
 影片

+ Giới thiệu về công ty TCLVN
+ EB5: Dự án khu resort Europa Village
+ EB3: Ngành nghề Pizza Hut
+ Dự án khách sạn Marriott

新聞

+
+
+
+
+
+

Facebook Page

下載文件

Đối tác liên kết

working hours TCLVN

廣告

Tour du lich Hoa ky