Tiếng Việt English China TCLVN DI TRÚ - ĐẦU TƯ - QUỐC TỊCH
 
定居斐濟共和國
 
 
斐濟簡介
 • 在500年之中沒有戰爭
 • 向癌症說“沒有"的國家
 • 有絕美的海岸
 • 國內的總平均收入的35%是由遊歷行業帶來的
 • 房地產增值每年5-8%
這項目的利益
 1. 在4-6個月之內完畢
 2. 只要投資65千美元就能獲取定居簽證
 3. 享受全部健康權利
 4. 能享受免費教育到高中
 5. 不用採訪,不要求文化程度及英文水平
 6. 入境多100個國家不用申請簽證
 7. 可以擁有雙方國際
要求條件
 • 35歲以上
 • 沒有犯罪記錄
 • 有身體健康影片

+ Giới thiệu về công ty TCLVN
+ EB5: Dự án khu resort Europa Village
+ EB3: Ngành nghề Pizza Hut
+ Dự án khách sạn Marriott

新聞

+
+
+
+
+
+

Facebook Page

下載文件

Đối tác liên kết

working hours TCLVN

廣告

Tour du lich Hoa ky