Tiếng Việt English China TCLVN DI TRÚ - ĐẦU TƯ - QUỐC TỊCH

匈牙利國籍

只有唯一15護照

 
匈牙利是一個小國家,位於中歐區域。附近國家是: 斯洛伐克烏克蘭塞爾維亞克羅地亞斯洛文尼亞和奧地利
  • 投資資本: 贊助政府的45萬歐元
  • 法律費用: 3萬歐元
  • 時間: 6-8個月可以獲取護照
  • 條件: 一定要到匈牙利至少一次
除了獲得匈牙利國籍之外的附加權利

匈牙利是中歐的一個小國家,也是歐洲聯盟28個國家之一。它有以下的入境權利:
  • 可以自由居住在歐洲聯盟28個國家的任何國家而不用申請簽證
  • 可以自由工作在歐洲聯盟28個國家的任何國家而不用申請工作許可證
  • 可以在歐洲聯盟28個國家的任何國家獲得優待學費權利
  • 可以在歐洲聯盟28個國家的任何國家開創新公司或展開運營方案。
 
詳細:
  • 匈牙利的公民們在英國生活還是學習5年,就立刻可以提單申請入英國國籍
  • 免來美國90天的簽證,來加拿大6個月的簽證
歐洲聯盟的28個國家
 
奧地利,比利時,保加利亞,克羅地亞,塞浦路斯,捷克共和國,丹麥,愛沙尼亞,芬蘭,法國,德國,希臘,匈牙利,愛爾蘭,意大利,拉脫維亞,立陶宛,盧森堡,馬爾他,荷蘭,波瀾,葡萄牙,羅馬尼亞,斯洛伐克,斯洛文尼亞,西班牙,瑞典,英國影片

+ Giới thiệu về công ty TCLVN
+ EB5: Dự án khu resort Europa Village
+ EB3: Ngành nghề Pizza Hut
+ Dự án khách sạn Marriott

新聞

+
+
+
+
+
+

Facebook Page

下載文件

Đối tác liên kết

working hours TCLVN

廣告

Tour du lich Hoa ky