Tiếng Việt English China TCLVN DI TRÚ - ĐẦU TƯ - QUỐC TỊCH
 

新西蘭

投資移民及商人簽證

 
優點
 
 • 可以保證配偶以及25歲以下子女
 • 生活環境好適合人居住
 • 法律制度穩定
 • 位置良好附近有荒野動物園,光景極美多樣
 • 生活品質較高
 • 世界上最新鮮的教育系統以及健康照顧其中之一個國家
 • 社會文化多樣
 • 居住5年之後,可以進行申請新西蘭國籍
對投資者的要求(第二方式投資者)
 • 年齡:65以下
 • 申請人跟16歲以上的家人要懂英文
 • 投資至少150萬新西蘭幣(270億越南盾左右)同時要保證維持這款資本至少四年
 • 投資資本之外,投資者要有至少100萬新西蘭幣(180億越南盾左右)的資本淨值
 • 在四年期限之內的首先3年,每一年一定要住在新西蘭146數天。
 • 有至少3年的運營經驗
 
注意:根據檔案經過評估的價值,每年新西蘭政府會挑選及批閱有最高評價的300個申請定居檔案。
 
投資類型可以獲得批閱
 
 • 新西蘭政府以及各地方的債票券,已經向政府登記的銀行發行的債票券。
 • 新西蘭的私人公司及國有公司的股份
 • 發展房屋的新項目可以獲得有審權政府部門的合法批閱
 
對於商人的要求(商人的方案)
 
 • 有至少3年的運營經驗或者有10年管理經驗。
 • 至少要投資的資本是10萬新西蘭幣(19億越南盾左右)
 • 證明有足夠財力來讓申請人跟家屬在新西蘭普通生活,每四個人要有24萬新西蘭幣左右(45億越南盾左右);運營計畫明顯;
 • 英文水平:基本水平,IELTS4.0;
 • 身體健康
 • 沒有犯罪記錄及破產記錄影片

+ Giới thiệu về công ty TCLVN
+ EB5: Dự án khu resort Europa Village
+ EB3: Ngành nghề Pizza Hut
+ Dự án khách sạn Marriott

新聞

+
+
+
+
+
+

Facebook Page

下載文件

Đối tác liên kết

working hours TCLVN

廣告

Tour du lich Hoa ky