Tiếng Việt English China TCLVN DI TRÚ - ĐẦU TƯ - QUỐC TỊCH

瓦努阿圖

投資入籍政策

 
優勢
 • 申請人的以下 25歲的子女以及以上65歲的父母都可以跟同繳納申請入籍檔案
 • 不要求在島國居住
 • 當辦理檔案中的時間不要求來瓦努阿圖
 • 不要求面試,不要求申請人證明學問程度,運營經驗
 • 本國籍允許免簽證旅遊到121多個國家包括有:Schenge聯盟(25個歐洲國家),英國,香港,韓國,新加坡等等
 • 沒有個人入息稅
要求
 • 沒有犯罪記錄的申請人
 • 有保證財產
 • 有健康身體
 • 投資進入政府批閱的發展房地產的項目,還是提供援助政府的風災重建基金
投資類型
援助政府的風災重建基金
K投資款隨著想要入籍人數而有不同的付費
 • 25萬美元(~53億越南盾) - 單身申請人
 • 30萬美元(~63億越南盾) - 帶領3位家屬
 • 35萬美元(~74億越南盾) - 帶領5位家屬(配偶跟4位以下18歲的子女)
 • 45萬美元(~95億越南盾) - 帶領7位家屬(配偶跟6位以下18歲的子女)
 • 5萬美元(~11億越南盾) - 有7位家屬以上的申請人的每一位增加付費
 • 5萬美元(~11億越南盾) -自從18至24歲的子女的增加付費
以上的付費以及in共包括服務費
 
其他付費
 • 160美元 - 護照費影片

+ Giới thiệu về công ty TCLVN
+ EB5: Dự án khu resort Europa Village
+ EB3: Ngành nghề Pizza Hut
+ Dự án khách sạn Marriott

新聞

+
+
+
+
+
+

Facebook Page

下載文件

Đối tác liên kết

working hours TCLVN

廣告

Tour du lich Hoa ky