Tiếng Việt English China TCLVN DI TRÚ - ĐẦU TƯ - QUỐC TỊCH
 
公司簡介
 1. Total Consultancy Limited Viet Nam (TCLVN) 有限責任公司是國際級的投資移民諮詢公司。
 2. 對國外移民投資行業有的十年多經驗
 3. 我們已經幫助幾百戶家庭繳納留學簽證,工作簽證,移民以及入籍成功
 4. 我們的合夥人就是加拿大和美國的律師,各個都有20年多的經驗,其中的大部分都是律師行業中的帶領人
 5. 我們公司向客戶提供私人諮詢(VIP),這樣又讓我們可以多點瞭解客戶的需求又讓客戶瞭解您想來居住的國家的環境地理文化歷史等。因此讓我們可以根據客戶的條件,願望來提出對客戶最適合的選擇。
我們的服務:
 • 美國EB-5投資移民
 • 加拿大: 企業家投資移民,十八個月技術留學後來便可工作定居
 • 澳大利亞的投資和房地產所有
 • 聖基茨和尼維斯,歐洲,英國,和新西蘭
 • 我們公司的國外和國內有多年經驗的專員隊伍保證向客戶帶來的最好的移民諮詢服務。
隊伍:
 
 
陳孫女喬鸞 (Loan Jessica Trần) – 共同創立者、副總經理
 • 她曾在澳大利亞生活,學習及工作。當她完成了澳大利亞悉尼工藝大學的英文學科之後,她畢業了 Ubiworld高等學校。返回越南之前,他曾在許多不同的澳大利亞公司擔任發展運營經理的位置。擁有廣播技能和超越的辦理手續可能的他還是一個得別人公認的譯者。
 • 擁有EB-5辦理投資移民手續的10年經驗的她曾幫助擊敗客戶申請成功I-526批准書,永久定居綠卡(PR)。在參加這行業之前的她曾在許多外國公司擔任過貿易廣播部分的經理。現在的她是Total Consultancy Limited Viet Nam (TCLVN) 有限責任公司的共同創立者兼任副總經理。
 
 
 
Marc Andre Ranger - 律師
 • 畢業蒙特利爾私屬大學的主力律師考究科,後來畢業魁北克大學的勞動考究科。他曾在加拿大法律公司做15年律師助理。他居住在加拿大蒙特利爾來用一生的時間來幫助許多人移居加拿大。15年來,他曾擔任過移民機構的許多未知,包括有在加拿大較大私屬大學的國際留學生管理部分的監察,成功幫助許多留學生獲取留學簽證,工作許可證。他也曾在移民律師團,諮詢發力部分工作多年。
 影片

+ Giới thiệu về công ty TCLVN
+ EB5: Dự án khu resort Europa Village
+ EB3: Ngành nghề Pizza Hut
+ Dự án khách sạn Marriott

新聞

+
+
+
+
+
+

Facebook Page

下載文件

Đối tác liên kết

working hours TCLVN

廣告

Tour du lich Hoa ky