Tiếng Việt English China TCLVN DI TRÚ - ĐẦU TƯ - QUỐC TỊCH
 
加拿大
 
留學,工作,定居蒙特利爾魁北克
 
“Quebec Experience Class Project-PEQ”
 
 
簡介
 
在越來越稀有人才的背景,魁北克政府公佈將來會提出最有效果的方法來讓”在魁北克留學完畢的留學生有一道更順利的路讓留學生能在學程完畢之後申請定居簽證,有穩定工作“。蒙特利爾希望能運營此方案在將來兩年,目的是能幫2000國外人才能在蒙特利爾居住。在2010年2月,James先生 - 魁北克移民部長已經公開此訊息。
 
政策名:" Quebec Experience Class Project-PEQ" (le programme de l'experience quebecoise, gọi là PEQ)”。此政策的目的就是能給國外留學生和專員提供一個合理貼近方式讓他們能獲取定居許可,因此,嚴重稀罕有專門的人員來源會得到合理補充。此政策允許完畢短期學藝課程的外國留學生能獲取定居權利(除了投票權利之外,獲取定居許可的人都有跟美國本地人一樣的權利)。因此,他們可以在短期之中跟群人融和,同時也讓地方經濟更發展。PEQ政策由英文蒙特利爾學校會同互助,針對完畢學藝課程想在魁北克申請定居簽證的留學生提供的。世界上想選用外國留學生的組織要擁有一些標準例如:“能讓在加拿大18個月學技術學藝(1800節)的留學生可申請留學許可,獲取魁北克教育部發佈的學藝文憑(DVS)”。如果留學生對PEQ政策有足夠要求條件,就可以申請CSQ以及地方企業工作許可證。順著CSQ,可以提出定居許可申請單(PR)。
 
進行申請單過程中的時間,在區域要求的人工來源發生當世界上人工需求中的好工作位置正在缺人做的。這項目的部分是29類加拿大有專門的項目其中之一跟其他手藝。有許多熟練專門的人工教育科們獲取政府優先選用。
 
注釋:
EMSB *: English Montreal School Board (英文蒙提利爾學校會同)
CAQ **: Québec Acceptance Certificate (魁北克政府許可證)
CSQ ***: Québec selection certificate (魁北克選擇證)
 
要求
  • 高中畢業
  • 言語水平:不要求文憑,只要能用英文對話
  • 有足夠經濟能力來繳納學費跟18個月在學習時間用的費用
租房圖片
 
 
 
學校圖片
 
 
有專業廚師學程的圖片
 
 
 
DESKTOP PUBLISHING圖片
 
 影片

+ Giới thiệu về công ty TCLVN
+ EB5: Dự án khu resort Europa Village
+ EB3: Ngành nghề Pizza Hut
+ Dự án khách sạn Marriott

新聞

+
+
+
+
+
+

Facebook Page

下載文件

Đối tác liên kết

working hours TCLVN

廣告

Tour du lich Hoa ky