Tiếng Việt English China TCLVN DI TRÚ - ĐẦU TƯ - QUỐC TỊCH
 
澳大利亞
投資移民及商人簽證
 
政策的要求和利益:
 • 投資至少120萬澳大利亞幣進入澳大利亞政府批閱的房產項目
 • 在你所投資的項目獲得政府發行的紅皮書
 • 由澳大利亞政府批准和保護
 • 可以保證配偶以及不限制年紀子女,法律制度穩定
 • 生活品質較高
 • 世界上最新鮮的教育系統以及健康照顧其中之一個國家
 • 申請完畢時限:自9至12個月
 • 戰略是在項目完成5年之後擔保立即退還資金
優點
 • 年齡:不限制
 • 外語能力:不要求有外語能力文憑
 • 運營經驗:不要求運營經驗
 • 沒有犯罪記錄
 • 不需要資金來源證明
這項只在TCLVN才有影片

+ Giới thiệu về công ty TCLVN
+ EB5: Dự án khu resort Europa Village
+ EB3: Ngành nghề Pizza Hut
+ Dự án khách sạn Marriott

新聞

+
+
+
+
+
+

Facebook Page

下載文件

Đối tác liên kết

working hours TCLVN

廣告

Tour du lich Hoa ky