Tiếng Việt English China TCLVN DI TRÚ - ĐẦU TƯ - QUỐC TỊCH
 
BẢN TIN TCLVN THÁNG 12/2015
 
DỰ LUẬT EB-5 THEO ĐỀ XUẤT
 
ĐƯỢC SO SÁNH NHƯ THẾ NÀO ?
 
 
Quốc Hội lập ra Chương trình Visa Đầu tư – Nhập quốc tịch EB-5 như một điều khoản quy định trong Luật Di trú 1990. Thông qua Chương trình EB-5, những người nhập cư có thể đạt được tình trạng thường trú nhân hợp pháp bằng cách đầu tư khoản tiền đáng kể vào một doanh nghiệp thương mại mới thành lập nhằm kích thích nền kinh tế Hoa kỳ trong thời gian đang tạo việc làm cho người lao động Mỹ. [1] Ngay khi thành lập, Chương trình EB-5 được mở rộng và bao gồm cả chương trình Trung tâm khu vực [2], là chương trình đã được mở rộng và cải cách nhiều lần qua nhiều năm, và một lần nữa, Chương trình này hiện đang phải đối mặt với luật mới mà có thể gây ảnh hưởng sâu rộng đến tương lai sau này của chương trình (Chương trình vốn đã hết hạn vào ngày 30 tháng 9  năm 2015 nhưng vẫn được gia hạn đến ngày 11 tháng 12 năm 2015). Và bây giờ thì Chương trình Trung tâm khu vực đang cần có sự thay đổi. Bảng dưới đây đưa ra so sánh về những điều khoản quy định cần thiết nhất và có liên quan đến 6 dự luật:
 
 
Dự luật Thượng nghị viện S.1501[3]
Bản thảo của Dự luật Thượng nghị viện 20151107[4]
 
Chương trình Thường trú
Gia hạn chương trình đến 30/9/2020 Gia hạn chương trình đến 30/9/2019
Phương pháp luận của Sự tạo việc làm 10% việc làm được tạo ra phải là trực tiếp. Cho phép 90% 10% việc làm được tạo ra phải là trực tiếp. Cho phép 90%
Thời gian xử lý hồ sơ Thời gian xử lý hồ sơ trung bình: 120 ngày cho đơn I-924; 150 ngày cho đơn I-526; và 180 ngày cho đơn I-829 Thời gian xử lý hồ sơ trung bình: 120 ngày cho đơn I-924; 150 ngày cho đơn I-526; và 180 ngày cho đơn I-829
Giới hạn bằng con số Không đề cập đến giới hạn con số trong luật Không đề cập đến giới hạn con số trong luật
Chỉ định TEA Dành riêng 5.000 visa cho TEA Dành riêng 4.000 visa cho TEA; 50% cho khu vực nông thôn và 50% cho vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao
 Video Clip

+ Giới thiệu về công ty TCLVN
+ EB5: Dự án khu resort Europa Village
+ EB3: Ngành nghề Pizza Hut
+ Dự án khách sạn Marriott

Facebook Page

Tài liệu hữu ích về định cư

Đối tác liên kết

working hours TCLVN

Đăng ký khảo sát

Tour du lich Hoa ky