Tiếng Việt English China TCLVN DI TRÚ - ĐẦU TƯ - QUỐC TỊCH
 
CÁC DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY
 
A. DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TRONG NƯỚC
 
 
1. Phạm vi dịch vụ thành lập công ty trong nước
 
(a) Tư vấn các vấn đề liên quan;
 
(b) Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ nộp để thành lập Công ty;
 
(c) Nộp hồ sơ thành lập đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
 
(d) Theo dõi tình hình xử lý hồ sơ;
 
(e) Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền;
 
(f) Thực hiện thủ tục khắc dấu thông báo mẫu dấu cho Công ty;
 
(g) Thực hiện thủ tục khai thuế ban đầu.
 
2. Thời gian thực hiện: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
3. Phí dịch vụ: 3.000.000 VNĐ (chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và lệ phí nộp hồ sơ hay bất kì phí, lệ phí của một bên thứ ba có chứng từ kèm theo).
 
 
B. DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 
 
1. Phạm vi dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 
1.1 Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 
(a) Tư vấn các vấn đề liên quan;
 
(b) Thực hiện việc dịch thuật và công chứng, chứng thực các tài liệu cung cấp (nếu có);
 
(c) Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ nộp xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 
(d) Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến cơ quan có thẩm quyền;
 
(e) Theo dõi tình hình xử lý hồ sơ;
 
(f) Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.
 
1.2 Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 
(a) Tư vấn các vấn đề liên quan;
 
(b) Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ nộp để thành lập Công ty;
 
(c) Nộp hồ sơ thành lập đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
 
(d) Theo dõi tình hình xử lý hồ sơ;
 
(e) Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền;
 
(f) Thực hiện thủ tục khắc dấu thông báo mẫu dấu cho Công ty;
 
(g) Thực hiện thủ tục khai thuế ban đầu.
 
2. Thời gian thực hiện:
 
(a) Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: trong vòng từ 15 đến 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Lưu ý, thời gian này có thể kéo dài phụ thuộc vào việc cơ quan có thẩm quyền xét hồ sơ và hỏi ý kiến của các cơ quan liên quan.
 
(b) Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
3. Phí dịch vụ: sẽ thỏa thuận dựa trên từng dự án đầu tư cụ thể.
 
C. DỊCH VỤ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI
 
 
1. Phạm vi dịch vụ thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài
 
(a) Tư vấn các vấn đề liên quan;
 
(b) Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ nộp để thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài (“VPĐD”);
 
(c) Dịch thuật công chứng các tài liệu nước ngoài;
 
(d) Nộp hồ sơ thành lập đến Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh;
 
(e) Theo dõi tình hình xử lý hồ sơ;
 
(f) Nhận kết quả là Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền;
 
(g) Thực hiện thủ tục khắc dấu và đăng ký mẫu dấu cho VPĐD;
 
(h) Thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế cho VPĐD.
 
2. Thời gian thực hiện: trong vòng 10 đến 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nhận được Giấy phép và con dấu và trong vòng 15 ngày làm việc để đăng ký mã số thuế VPĐD. Lưu ý, thời gian này có thể kéo dài phụ thuộc vào việc cơ quan có thẩm quyền xét hồ sơ và hỏi ý kiến của các cơ quan liên quan.
 
3. Phí dịch vụ: 20.000.000 VNĐ (chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và lệ phí nộp hồ sơ hay bất kì phí, lệ phí của một bên thứ ba có chứng từ kèm theo).Video Clip

+ Giới thiệu về công ty TCLVN
+ EB5: Dự án khu resort Europa Village
+ EB3: Ngành nghề Pizza Hut
+ Dự án khách sạn Marriott

Facebook Page

Tài liệu hữu ích về định cư

Đối tác liên kết

working hours TCLVN

Đăng ký khảo sát

Tour du lich Hoa ky