Tiếng Việt English China TCLVN DI TRÚ - ĐẦU TƯ - QUỐC TỊCH
 
DỰ ÁN FOUR SEASONS RESORT
 
TẠI CAYO LARGO, HOA KỲ
 
 
Giới thiệu
 
Một khách sạn 5 sao, gồm 136 phòng với bãi chơi gôn 18 lỗ nằm ở khu bờ sông 610 mẫu Anh ở Puerto Rico. Là một khu vực thịnh vượng của Hoa Kỳ, công dân Puerto Rico là những công dân mang quốc tịch Hoa Kỳ, và được hưởng đầy đủ các quyền pháp lý và chính phủ như các công dân Hoa Kỳ khác. EB-5 United là nhà cung cấp Chương trình EB-5 độc quyền của Dự án này EB-5, thực hiện đầy đủ mọi trách nhiệm thỏa đáng, chuẩn bị các giấy tờ cần nộp và giám sát sự xây dựng vì những nhà đầu tư theo Chương trình EB-5.
 
Thống kê tài chính:
 
Tổng số vốn đầu tư: $ 232.450.000
 
Tổng số vốn chủ sỡ hữu đầu tư: $117.450.000 (không phải Quỹ vốn EB5) chiếm 51%
  • Tín dụng thuế du lịch: 15 triệu USD
  • Chính phủ Puerto Rico: 15 triệu USD
  • Bốn mua: 5 triệu USD
Vốn vay từ nhà đầu tư EB5: $ 115.000.000 ( chiếm 49%)
  • Số suất đầu tư: 230 suất 
  • Số lượng việc làm: 2.300 việc làm. 
  • Mỗi suất: 10 việc làm.
Chi tiết đầu tư
 
Đầu tư dự án: $ 500.000
Phí quản lý dự án: $ 50.000
 
 
Địa điểm xây dựng khách sạn sân golf bốn mùa
 
 Video Clip

+ Giới thiệu về công ty TCLVN
+ EB5: Dự án khu resort Europa Village
+ EB3: Ngành nghề Pizza Hut
+ Dự án khách sạn Marriott

Facebook Page

Tài liệu hữu ích về định cư

Đối tác liên kết

working hours TCLVN

Đăng ký khảo sát

Tour du lich Hoa ky