Tiếng Việt English China TCLVN DI TRÚ - ĐẦU TƯ - QUỐC TỊCH
 
THẺ XANH DIỆN ƯU TIÊN EB-1
 
 
Người nước ngoài có năng khiếu đặc biệt là những người có khả năng chuyên biệt trong các ngành khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh, thể thao đã được minh chứng qua việc duy trì sự tuyên dương ở cấp quốc gia hoặc quốc tế và có những thành tựu đã được công nhận trong lãnh vực thông qua tài liệu ấn phẩm được phổ biến rộng rãi.
 
Đương đơn phải là một trong số ít những người đi đầu trong lãnh vực, sẽ được chấp thuận cấp diện này.
 
Ví dụ: Nếu đương đơn nhận được giải thưởng quan trọng được quốc tế công nhận, như giải Nobel, thì sẽ đủ điều kiện cho diện ưu tiên EB-1. Các giải thưởng khác cũng có thể đạt yêu cầu để tham gia chương trình EB-1 nếu đương đơn chứng minh được giá trị  của giải thưởng đó tương đương với giải Nobel. Một số đương đơn nhận được giải thưởng này, bằng chứng khác được chấp nhận cho diện ưu tiên EB-1, được dựa vào ít nhất ba trong số các bằng chứng được nêu bên dưới. Đương đơn có thể nộp bằng chứng tương đương khác nếu không phù hợp với các tiêu chuẩn dưới đây:
 • Tiếp nhận ít các giải hay những phần thưởng được công nhận ở cấp quốc gia hoặc quốc tế về sự xuất sắc trong lĩnh vực;
 • Là hội viên trong lãnh vực đòi hỏi thành tựu xuất chúng của từng thành viên trong hội;
 • Tài liệu ấn hành về đương đơn trong ấn phẩm thương mại chuyên nghiệp và quan trọng hoặc trong các phương tiện truyền thông quan trọng khác;
 • Bằng chứng đương đơn làm trọng tài đánh giá công việc của người khác trong cùng lãnh vực với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm giám khảo;
 • Bằng chứng đương đơn có những đóng góp có ý nghĩa quan trọng liên quan đến khoa học, học thuật, nghệ thuật, thể thao hoặc kinh doanh;
 • Bằng chứng tác quyền của đương đơn về các bài báo học thuật trong các ấn phẩm thương mại quan trọng chuyên nghiệp hoặc các phương tiện truyền thông trọng yếu khác;
 • Bằng chứng công trình của đương đơn được trưng bày trong các buổi triển lãm nghệ thuật hoặc quầy trưng bày;
 • Bằng chứng đương đơn đã giữ vai trò lãnh đạo hoặc chủ chốt trong một tổ chức hay cơ quan có danh tiếng xuất sắc;
 • Bằng chứng đương đơn có lương hoặc mức thù lao cao so với những người khác trong ngành;
 • Bằng chứng thành công thương mại trong nghệ thuật biểu diễn
Giáo sư và nghiên cứu gia nổi tiếng được quốc tế công nhận về thành tựu hàn lâm xuất sắc trong lãnh vực. Ngoài ra phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm dạy học và/hoặc nghiên cứu trong lãnh vực, và nhập cảnh vào Mỹ một thời gian, hoặc dạy học hoặc tiếp nhận một vị trí nghiên cứu tại trường đại học hay học viện. Nếu công việc làm ở công ty tư nhân không liên quan đến trường học, học viện, phòng ban, người chủ phải có ít nhất 3 nhân viên làm việc nghiên cứu toàn thời gian và phải có những thành tựu trong ngành được  chứng minh qua các giấy tờ.
 
Bằng chứng giáo sư hoặc nghiên cứu gia được công nhận xuất sắc trong lãnh vực học thuật bao gồm ít nhất 2 trong các tiêu chuẩn sau:
 • Tiếp nhận các giải, phần thưởng quan trọng cho các thành tựu xuất sắc;
 • Là hội viên trong lãnh vực đòi hỏi thành tựu xuất chúng của từng thành viên trong hội;
 • Tài liệu ấn hành trong sách báo chuyên nghiệp được viết bởi người khác về công trình của đương đơn trong lĩnh vực học thuật;
 • Tham gia với tư cách cá nhân hoặc nhóm để đánh giá việc làm của người khác trong cùng lãnh vực;
 • Những đóng góp nghiên cứu quan trọng trong lãnh vực;
 • Là tác giả của sách hay bài nghiên cứu trong ngành (trong những tạp chí phát hành quốc tế
Một số giám đốc điều hành và cán bộ quản lý được chuyển công tác qua Mỹ có thể sẽ đủ điều kiện để tham gia chương trình này. Một nhà quản lý hoặc nhà điều hành đa quốc gia hội đủ điều kiện cho diện lao động ưu tiên nếu người đó đã từng làm việc bên ngoài nước Mỹ  trong ba năm trước khi được yêu cầu làm việc cho một công ty hoặc tập đoàn ít nhất một năm và tìm cách vào Mỹ để tiếp tục làm việc cho công ty hoặc tổ chức đó. Công việc phải được quản lý hoặc điều hành bởi cùng một chủ tuyển dụng đó, một chi nhánh, hoặc một công ty con của chủ tuyển dụng đó ở bên ngoài nước Mỹ.
 Video Clip

+ Giới thiệu về công ty TCLVN
+ EB5: Dự án khu resort Europa Village
+ EB3: Ngành nghề Pizza Hut
+ Dự án khách sạn Marriott

Facebook Page

Tài liệu hữu ích về định cư

Đối tác liên kết

working hours TCLVN

Đăng ký khảo sát

Tour du lich Hoa ky