Tiếng Việt English China TCLVN DI TRÚ - ĐẦU TƯ - QUỐC TỊCH
 
USCIS ĐANG TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ QUY ĐỊNH  
 
ĐANG ĐƯỢC ĐỀ XUẤT
 
CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH
 
THỊ THỰC DI DÂN VÀ KHÔNG DI DÂN THEO DIỆN LAO ĐỘNG
 
 
USCIS đang tham khảo ý kiến công chúng về Quy định đang được đề xuất việc hiện đại hóa và cải thiện một số nội dung của chương trình thị thực không di dân và di dân diện lao động. USCIS cũng đang đề xuất sửa đổi quy định để cho phép các đơn vị thuê lao động của Hoa Kỳ được tuyển dụng và giữ chân người lao động nước ngoài là những người được phê duyệt thị thực di dân diện lao động và đang chờ để trở thành thường trú nhân hợp pháp (LPRs).
 
Xem thông báo về Luật đề xuất được công bố tại Cục Văn thư Liên Bang vào 31/12/ 2015: Retention of EB-1, EB-2 and EB-3 Immigrant Workers and Program Improvements Affecting High-Skilled Nonimmigrant Workers. (Giữ chân người di trú diện lao động phổ thông EB-1, EB-2 và EB-3 và Cải tiến chương trình thị thực không di dân diện lao động tay nghề cao) Công chúng tham gia góp ý đến 29/02/2016. Để gửi ý kiến, xin làm theo hướng dẫn trong thông báo.
 
Trong đó, DHS đang đề xuất sửa đổi quy định của mình nhằm:
  • Làm rõ và cải thiện các chính sách đơn vị cung cấp dịch vụ và các thủ tục thực hiện các điều khoản của Đạo luật cạnh tranh của Hoa Kỳ trong thế kỷ 21(AC21) và Đạo luật Cạnh tranh và Nâng cao lực lượng lao động của Hoa Kỳ (ACWIA) đã có từ lâu liên quan đến các đối tượng lao động nước ngoài, nhằm giúp tăng tính nhất quán trong việc xem xét đánh giá của USCIS.
  • Cho phép các đơn vị thuê lao động của Mỹ tuyển dụng và giữ chân các đối tượng lao động nước ngoài cụ thể, chính là những đương đơn được phê duyệt thị thực di dân diện lao động (Đơn I-140) cũng như tạo sự ổn định và sự linh hoạt trong công việc cho các đối tượng lao động này. Các quy định đang được đề xuất sẽ giúp tăng khả năng của đối tượng lao động này được tiếp tục sự nghiệp của mình thông qua việc chấp thuận việc đề bạt thăng chức, chuyển đổi vị trí công việc trong đơn vị thuê lao động hiện tại, thay đổi đơn vị thuê lao động, và theo đuổi các cơ hội việc làm khác.
  • Cải thiện tính linh động công việc cho các đối tượng đã được chấp thuận đơn I-140 bằng cách hạn chế căn cứ việc tự động thu hồi các đơn đã được phê duyệt.
  • Làm rõ khi các cá nhân có thể giữ ngày ưu tiên để dùng khi họ nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng sang thường trú nhân hợp pháp, kể cả khi USCIS đã thu hồi việc chấp thuận đơn I-140 vì lý do đơn vị thuê lao động rút đơn hay vì đơn vị thuê lao động đó bị đóng cửa.
  • Cho phép một số cá nhân diện lao động có tay nghề cao tại Hoa Kỳ E-3, H-1B, H-1B1, L-1, hoặc O-1 tình trạng không di dân được nộp đơn xin được phép làm việc không hạn chế trong một năm nếu họ:
  1. Là những đương đơn được chấp thuận I-140,
  2. Vẫn không thể điều chỉnh tình trạng do không có thị thực, và
  3. Có thể chứng minh rằng hoàn cảnh hấp dẫn tồn tại biện hộ cho việc phát hành đơn cho phép làm việc.
Việc cho phép làm việc như vậy chỉ có thể được gia hạn trong vài trường hợp hạn chế.
  • Làm rõ các chính sách khác nhau và các thủ tục liên quan đến việc xét đơn H-1B, trong đó bao gồm: gia hạn tình trạng, xác định quota miễn trừ và tính số lượng lao động theo diện thị thực H-1B, tính linh động của H-1B, yêu cầu cấp giấy phép, và sự bảo vệ cho người tố cáo vi phạm.
  • Thiết lập một thời gian ân hạn một lần duy nhất trong khoản thời hạn hiệu lực cho phép lên đến 60 ngày đối với một số lao động không di dân có tay nghề cao bất cứ khi nào việc làm của họ kết thúc để họ có thể dễ dàng hơn theo đuổi việc làm mới và gia hạn tình trạng thị thực không di dân của họ.
Những thay đổi được đề xuất không có hiệu lực với thông báo Luật đề xuất đã được công bố. Thay vào đó, nó sẽ có hiệu lực vào ngày được nêu ra trong quy định cuối cùng khi quy định cuối cùng được Cục Văn Thư Liên Bang công bố.
Để biết thêm thông tin, xe tại Working in the United States
 Video Clip

+ Giới thiệu về công ty TCLVN
+ EB5: Dự án khu resort Europa Village
+ EB3: Ngành nghề Pizza Hut
+ Dự án khách sạn Marriott

Facebook Page

Tài liệu hữu ích về định cư

Đối tác liên kết

working hours TCLVN

Đăng ký khảo sát

Tour du lich Hoa ky